Faculty Senate Minutes

Entries for April 2012

Faculty Senate Minutes  Wednesday, April 4, 2012  Meier Hall 205  Approved April 18, 2012  Members Present:  Kathleen Parrow, Jami Stone, Gina Gibson, Parthasarathi Nag, Nancy Roberts, John Alsup...

Faculty Senate Minutes  Wednesday, March 21, 2012 Meier Hall 205 Approved April 4, 2012  Members Present:  Kathleen Parrow, Jami Stone, Gina Gibson, Parthasarathi Nag, Nancy Roberts, John Alsup, Jim Hess...